Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

Σας αφορά: Έρχονται 471 νέες θέσεις εργασίας!

Δείτε αναλυτικά...

8 Μαΐου 2019 07:30
Σας αφορά: Έρχονται 471 νέες θέσεις εργασίας!

Σε άµεση ετοιµότητα προκειµένου να υποβάλουν αιτήσεις εντός των επόµενων ηµερών καλούνται οι ενδιαφερόµενοι για συνολικά 471 θέσεις σε διάφορες εποχικές θέσεις δηµόσιων φορέων. Οι 213 θέσεις αφορούν απασχόληση σε δήµους, δηµοτικούς φορείς και περιφέρειες, ενώ 50 εξ αυτών αφορούν την ειδικότητα των ΠΕ Γεωπόνων.

Άλλες 150 θέσεις αφορούν απασχόληση σε διοικητικές θέσεις σχετικά µε την εξυπηρέτηση των µεταναστών και κατανέµονται σε όλη την Ελλάδα από το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής έως τις ∆ιευθύνσεις Αλλοδαπών και τα Τµήµατα Αδειών ∆ιαµονής των κατά τόπους αποκεντρωµένων διοικήσεων. Εβδοµήντα τρεις θέσεις προορίζονται για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Ιδρύµατος Ευαγγελιστρίας Τήνου και 34 θέσεις απασχόληση σε αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία.

Εφορείες Αρχαιοτήτων - 34 ΘΕΣΕΙΣ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας θα προσλάβει 2 άτοµα, 1 ΠΕ Αρχαιολόγο µε σύµβαση 6 µηνών και 1 ∆Ε Εξειδικευµένο Εργατοτεχνίτη ή ΥΕ Εξειδικευµένο Εργάτη Κτήµατος που είναι απαραίτητοι για εργασίες στο Μon Repos της Κέρκυρας. Αιτήσεις έως 8/05/2019, πληροφορίες στο 26610-48310.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόµων, 1 ΠΕ Αρχιτέκτονα µε εξειδίκευση στην αποκατάσταση/αναστήλωση µνηµείων ή/και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων ή µνηµείων ή/και σχεδίαση µνηµείων και 1 ΠΕ Αρχαιολόγο. Θα υπογράψουν σύµβαση διάρκειας 2 µηνών µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης για να απασχοληθούν στον Αρχαιολογικό Χώρο Φιλίππων. Αιτήσεις έως 9/05/2019, τηλέφωνο 2510-222246.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης αναζητά 1 ΤΕ Λογιστή και 3 ∆Ε ΦύλαξηςΠληροφόρησης µε σύµβαση διάρκειας 8 µηνών, για τον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Αβδήρων. Αιτήσεις έως 13/5/2019, τηλέφωνο 25410-51003.  Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης θα προσλάβει 1 ∆Ε Ηµερήσιο Φύλακα Αρχαιοτήτων µε σύµβαση διάρκειας 5 µηνών. Αιτήσεις έως 14/05/2019, τηλέφωνο 2310-801402.
Η Εφορεία ΠαλαιοανθρωπολογίαςΣπηλαιολογίας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ∆Ε Φύλαξης-Πληροφόρησης µε σύµβαση διάρκειας 8 µηνών προκειµένου να απασχοληθούν στο Σπήλαιο Ιδαίον Αντρο (∆. Ανωγείων), Σπήλαιο Φράγχθι (∆∆ Κοιλάδας ∆. Ερµιονίδας), Κέντρο Τεκµηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας (∆ήµος Μετεώρων) και Σπήλαιο Παιανίας (∆ήµος Παιανίας). Αιτήσεις έως 14/05/2019, τηλέφωνα 210-9210473, 210-9232358, 2310-410185.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας θα προσλάβει 2 ∆Ε Φύλαξης-Πληροφόρησης µε σύµβαση διάρκειας 5 µηνών για απασχόληση στον Αρχαιολογικό Χώρο Θερµοπυλών (∆ήµος Λαµιέων) και το Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης (∆ήµος Λοκρών). Αιτήσεις έως 15/05/2019, τηλέφωνο 22310-47628.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάµου & Ικαρίας ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ∆Ε Φύλαξης-Πληροφόρησης µε σύµβαση διάρκειας 8 µηνών και όχι πέραν της 31-12-2019 για εργασία σε Ευπαλίνειο Ορυγµα, Αρχαιολογικό Χώρο Ηραίου, Αρχαιολογικό Μουσείο Πυθαγορείου, Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος και Αρχαιολογικό Χώρο ∆ρακάνου Ικαρίας. Αιτήσεις έως 21/05/2019, τηλέφωνα 22730-23008, 22730-62811.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής θα προσλάβει 10 ∆Ε ΦύλαξηςΠληροφόρησης Φύλακες Αρχαιοτήτων µε σύµβαση διάρκειας 8 µηνών και όχι πέραν της 31-12-2019. Εξ αυτών οι 8 θα είναι ηµερήσιοι, οι 6 θα απασχοληθούν στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Ελευσίνας, 1 στη Μονή ∆αφνίου, 1 στον Αρχαιολογικό Χώρο Αιγοσθένων (Πόρτο Γερµενό) και 2 Νυχτοφύλακες στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Ελευσίνας. Τηλέφωνο για πληροφορίες 210-3213571.

Δήμοι - Περιφέρειες - 213 ΘΕΣΕΙΣ

Ο Δήµος Βέροιας ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόµων µε σύµβαση διάρκειας 2 µηνών, εκ των οποίων 1 ∆Ε Χειριστή Μηχανηµάτων (Σαρώθρου 150 HP), 3 ∆Ε Οδηγούς Γ (C) Κατηγορίας και 6 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας. Αιτήσεις έως 8/05/2019, τηλ. 23313-50533.
Ο ∆ήµος Κόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας µε σύµβαση διάρκειας 3 µηνών. Αιτήσεις έως 9/5/2019, τηλ. 26553-60360.
Ο ∆ήµος Κηφισιάς θα προσλάβει 25 άτοµα µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 3 µηνών. Αναλυτικότερα ζητούνται 10 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό (εργάτες πυρόσβεσης), 5 ∆Ε Οδηγοί Γ Κατηγορίας (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 4 ΥΕ Εργάτες Πρασίνου (κοπή χλόης αποψίλωση) και 6 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό (πυροφύλακες). Αιτήσεις έως 8/05/2019, τηλέφωνα 213-2007186. 213-2007155, 213-2007153, 213- 2007189.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας θα προσλάβει 7 ΠΕ Γεωπόνους ή ελλείψει αυτών ΤΕ Τεχνολόγους Γεωπόνους µε σύµβαση διάρκειας 6,5 µηνών και όχι πέραν της 30-11-2019. Αιτήσεις έως 10/05/2019, τηλέφωνο 22313-54709.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας αναζητά 3 ΠΕ Γεωπόνους ή ελλείψει αυτών ΤΕ Τεχνολόγους Γεωπόνους µε σύµβαση διάρκειας 6,5 µηνών και όχι πέραν της 30-11-2019. Αιτήσεις έως 10/05/2019, τηλέφωνο 2413-511119.
Ο ∆ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου θα προσλάβει 10 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας µε σύµβαση διάρκειας 2 µηνών. Αιτήσεις έως 10/05/2019, τηλ. 24263-50124.
Ο ∆ήµος Αλοννήσου ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόµων µε σύµβαση διάρκειας 3 µηνών, εκ των οποίων 2 ∆Ε Οδηγοί Αυτοκινήτων και 6 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων. Αιτήσεις έως 10/05/2019, τηλέφωνο 24243-50202.
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Υδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου θα προσλάβει 14 Υδρονοµείς Αρδευσης µε σύµβαση διάρκειας 5 µηνών προκειµένου να απασχοληθούν στα δηµοτικά διαµερίσµατα Σταυρακίων, ∆αφνών, Βασιλειών-Αγίου Βλάση, Σκαλανίου, Αγίου Σύλλα, Βενεράτου-Αυγενικής-ΚερασιώνΣίβα, Πετροκεφάλου-Πενταµοδίου, Ανω Ασιτών, Κάτω Ασιτών, Βουτών, Αγίου Μύρωνα, Πύργου και Προφήτη Ηλία. Αιτήσεις έως 10/5/2019, τηλέφωνο 2810-529388.
Η Θάσος ∆ηµοτική ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη 67 ατόµων µε σύµβαση εργασίας διάρκειας 3 έως και 5 µηνών. Αναζητούνται 11 ∆Ε Υπάλληλοι Υποδοχής, 3 ∆Ε Υπάλληλοι Σούπερ Μάρκετ, 11 ∆Ε Υπάλληλοι Μπαρ, 2 ∆Ε Ναυαγοσώστης/στρια, 1 ∆Ε Νοσοκόµοι/ες, 4 ∆Ε Νυχτοφύλακες, 5 ΥΕ Εργάτες/τριες Γενικών Καθηκόντων και 30 ΥΕ Εργάτες/τριες Καθαριότητας προκειµένου να απασχοληθούν στα κάµπινγκ Σωτήρος, Πρίνου και Χρυσής Αµµουδιάς. Αιτήσεις έως 10/05/2019, τηλέφωνο 25930-61207.
Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Εδεσσας αναζητά 2 ∆Ε Ναυαγοσώστες για το ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο µε σύµβαση εργασίας διάρκειας 3-4 µηνών. Αιτήσεις έως 10/05/2019, τηλέφωνο 23810-23101.
Ο ∆ήµος Παξών ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόµων µε σύµβαση διάρκειας 8 µηνών για απασχόληση στην Υπηρεσία Καθαριότητας (∆Ε Οδηγοί, ΥΕ Εργάτες). Αιτήσεις έως 13/05/2019, τηλέφωνο 26623-60300.
Ο ∆ήµος Χαλανδρίου θα προσλάβει 10 άτοµα, 5 ΤΕ Βρεφονηπιοκόµους και 5 ∆Ε Βρεφοκόµους-Παιδοκόµους, µε σύµβαση εργασίας έως 31/08/2019 µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Αιτήσεις έως 13/5/2019, τηλέφωνα 213-2023865, 213-2023862, 213- 2023870.
Ο ∆ήµος Αίγινας αναζητά 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό για απασχόληση στο Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αίγινας µε σύµβαση εργασίας διάρκειας 1 έτους µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Αιτήσεις έως 13/05/2019, τηλέφωνο 22973-20034.
Η Περιφέρεια Κρήτης για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη 21 ΠΕ Γεωπόνων ή ελλείψει αυτών ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων µε σύµβαση διάρκειας 6,5 µηνών και όχι πέραν της 30-11-2019. Αιτήσεις έως 13/5/2019, τηλέφωνα 2813-400365-6.
Η Περιφέρεια Κρήτης για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων θα προσλάβει 14 ΠΕ Γεωπόνους ή ελλείψει αυτών ΤΕ Τεχνολόγους Γεωπόνους µε σύµβαση 6,5 µηνών και όχι πέραν της 30-11- 2019. Αιτήσεις έως 13/05/2019, τηλέφωνο 28213-40186.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων θα προσλάβει 5 ΠΕ Γεωπόνους ή ΤΕ Τεχνολόγους Γεωπόνους µε σύµβαση διάρκειας 6,5 µηνών και όχι πέραν της 30-11-2019. Αιτήσεις έως 14/05/2019, τηλέφωνα 24213-52413, 24213-52451.
Η Κοινωνική Μέριµνα & Αλληλεγγύη, Παιδεία-Αθλητισµός του ∆ήµου Ιστιαίας-Αιδηψού ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόµων µε σύµβαση έως 31/08/2019 µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως: 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόµος, 1 ∆Ε Βοηθός Βρεφοκόµος, 1 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης – Τραπεζοκόµος και 1 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22263-51214.

ΕΕΤΑΑ - 150 ΘΕΣΕΙΣ

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) πρόκειται να προσλάβει συνολικά 150 άτοµα µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, έως 30/06/2020, µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Όσοι προσληφθούν θα απασχοληθούν σε κατά τόπους αποκεντρωµένες διοικήσεις που ασχολούνται µε υποθέσεις µεταναστών (∆ιευθύνσεις Αλλοδαπών, Τµήµατα Αδειών ∆ιαµονής) και κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Το πρόγραµµα υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ, συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και µέσω αυτού θα τοποθετηθεί προσωπικό σε διάφορες ειδικότητες:
83 ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού,
5 ΠΕ Πληροφορικής,
10 ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού,
2 ΤΕ Πληροφορικής και
50 ∆Ε ∆ιοικητικού Οι θέσεις απασχόλησης κατανέµονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Παλλήνη, Χαλκίδα, Λιβαδειά, Βόλο, Πάτρα, Σπάρτη, Λευκάδα, Ιωάννινα, Πολύγυρο, Καβάλα, Κιλκίς, Κατερίνη, Κοζάνη, Κοµοτηνή, Ερµούπολη, Αγιο Νικόλαο Λασιθίου. Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 13/05/2019 και πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 213-1320742, 213-1320744.

Παναγία Τήνου - 73 ΘΕΣΕΙΣ

Προσλήψεις συνολικά 73 ατόµων δροµολογούνται στο Πανελλήνιο Ιερό Ιδρυµα Ευαγγελιστρίας Τήνου µε εγκριτικές αποφάσεις των συναρµόδιων υπουργείων. Οι συµβάσεις που θα υπογραφούν φθάνουν σε διάρκεια τους 8 µήνες και αφορούν:
42 ∆Ε Επιµελητές,
30 ΥΕ Εργάτες,
1 ΤΕ Τεχνολόγο Μηχανικό. Οι Επιµελητές θα απασχοληθούν σε θέσεις των Ιερών Ναών του ΠΙΙΕΤ (όπως Βοηθοί Εικονοφύλακα & Νεωκόρου), λόγω ύπαρξης ειδικών αναγκών. Οι Εργάτες αφορούν κυρίως υπηρεσίες καθαριότητας αλλά και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών όπως παραλαβή και αποκοµιδή κεριών και αποκήρων, υλικών, µπαζών, καθαρισµός και αποκατάσταση επιφανειών από υδροελαιοχρωµατισµούς και επισκευές, καθαρισµός και επιµέλεια πάρκων, αλσών και υπαίθριων χώρων του ΠΙΙΕΤ

ΔΕΔΔΗΕ - 1 ΘΕΣΗ

Ο ∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ αναζητά 1 ΔΕ ∆ιοικητικοοικονοµικό Υπάλληλο Γραφείου µε σύµβαση εργασίας διάρκειας 8 µηνών για τη ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης και απασχόληση στην περιοχή Ξάνθης. Αιτήσεις έως 13/05/2019, τηλέφωνο 25410-69756

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

 

Οικονομία

Ροή ειδήσεων

Share