Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2023

"Ταρακουνιέται" η αγορά: Wind και Νοva ποτέ ξανά μόνες - Η μεγάλη αλλαγή

Τι συνέβη μετά από εκατοντάδες επιχειρηματικές κινήσεις;

30 Νοεμβρίου 2022 14:54
Από ATHENSMAGAZINE TEAM

Η Nova και η Wind, η Wind και η Nova, και οι δύο πολύ επιτυχημένες εταιρείες στον επιχειρησιακό χώρο της επικοινωνίας φαίνεται πως τον τελευταίο καιρό είχαν προβεί σε σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις που οδήγησαν στην απόφαση της σύμπραξης.

Δείτε επίσης τις τελευταίες εξελίξεις και ενημερώσεις της Aegean

Η συγχώνευση των δύο εταιρειών αποσκοπεί στο να ανοίξει το δρόμο σε μια νέα εποχή για τις τηλεπικοινωνίες, αλλάζοντας άρδην τη δομή και τα χαρακτηριστικά του τρόπου με τον οποίο εκείνες λειτουργούσαν αυτόνομα στο παρελθόν.

Διαβάζοντας κανείς το τελικό σχέδιο για τη συγχώνευση εντοπίζει πολλά ενδιαφέροντα σημεία. Τόσο ως προς το οικονομικό – πρακτικό σκέλος με το οποίο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, ως προς και τους στόχους και τον μελλοντικό χαρακτήρα που θα επιδιώξει να έχει η νέα εταιρεία που θα προκύψει.

Η Wind απορροφά την Nova

Για παράδειγμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός πως ενώ η Wind είναι η εταιρεία που θα απορροφήσει το 100% των μετοχών της σημερινής Nova, αλλά και των λοιπών θυγατρικών της (Νova Τηλεπικοινωνίες Μονοπρόσωπη ΑΕ, Nova Broadcasting Μονοπρόσωπη και NetMed Διαχειριστικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη), τελικά το όνομα της νέας εταρείας θα είναι… Nova. Κοινώς η Wind απορροφά όλη τη Nova, αλλά κρατάει στην πρώτη γραμμή το brand name της.

Αυτό σημαίνει στην πράξη πως όλες οι εταιρείες της Nova που αναφέραμε παραπάνω οφείλουν να προχωρήσουν στη μεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας του στην Wind. Ενώ μέσα στη διαδικασία της συγχώνευσης που αυτή τη στιγμή εξελίσσεται δεν θα πραγματοποιηθεί αύξηση κεφαλαίου της Wind μιας και οι εταιρείες της Nova είναι θυγατρικές της.

Ας δούμε παρακάτω με λεπτομέρειες τι προβλέπει το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης και το χρονικό ορίζοντα για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας – τομή για την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Εταιρεία NOVA

NOVA WIND – Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης – Όλα όσα προβλέπει

Ειδικότερα, βάσει του ισχύοντος χρονοδιαγράμματος, οι διαδικασίες απορρόφησης του 100% των μετοχών των θυγατρικών θα έχουν ολοκληρωθεί στις αρχές του νέου έτους οπότε και θα ξεκινήσει τυπικά η λειτουργία της νέας ενοποιημένης εταιρείας, με στόχο να προσφέρει ολιστικές υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, internet και συνδρομητικής τηλεόρασης.

Στο πλαίσιο της συγχώνευσης, θα μεταφερθεί στη Wind ως περιουσιακό στοιχείο και η άδεια συνδρομητικής τηλεόρασης που είχε εξασφαλίσει η Nova Broadcasting (πρώην Forthnet Media) με την υπ’ αριθμ. 118/29-5-2014 απόφαση του ΕΣΡ καθώς και η από 11/8/2014 Σύμβαση Παραχώρησης Παροχής Συνδρομητικών Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Υπηρεσιών που είχε συναφθεί με το Ελληνικό Δημόσιο. Αντίστοιχα η νέα εταιρεία θα αποτελεί και το πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας για το 2023, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού της ΕΕΤΤ, παρέχοντας για πρώτη φορά όχι μόνο υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας αλλά και Internet.

Δεδομένου ότι οι δύο από τις θυγατρικές εταιρείες που θα απορροφήσει το νέο σχήμα – Nova Broadcasting Μονοπρόσωπη και NetMed Διαχειριστικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη – έχουν καθαρή αρνητική θέση ( 204,5 εκατ. και 911 χιλ. ευρώ), η νέα εταιρεία ενδέχεται να έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια. Ωστόσο ως δέσμευση της Crystal Almond υπό την ιδιότητά της ως μοναδικού μετόχου της Wind αναφέρεται ότι θα προχωρήσει σε ενέργειες για την αποκατάσταση της αρνητικής καθαρής θέσης. Οι ενέργειες αυτές δύνανται να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση χρέους, βελτιστοποίηση κόστους και κάθε άλλο απαραίτητο μέτρο για την αποκατάσταση.

Εταιρεία WIND

Τα μετοχικά κεφάλαια και η διαδικασία συγχώνευσης

Σημειωτέον ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Wind ανέρχεται σε 45.393.762 ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα δύο ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο της Νova Τηλεπικοινωνίες Μονοπρόσωπη ΑΕ ανέρχεται σε 112.074.767,40 ευρώ και είναι διαιρεμένο σε τριακόσια εβδομήντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα οκτώ κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30€) η καθεμία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Nova Broadcasting Μονοπρόσωπη ανέρχεται σε 73.896.288 ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες ογδόντα οκτώ μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) η καθεμία. Τέλος το μετοχικό κεφάλαιο της NetMed Διαχειριστικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη ανέρχεται σε 2.969.532 ευρώ, διαιρούμενο σε εννιακόσιες ογδόντα εννιά χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα τέσσερις (989.844) ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριών (€3,00) ευρώ η καθεμία.

Η νέα εταιρεία

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και δεδομένου ότι η Wind θα κατέχει το σύνολο των μετοχών των λοιπών εταιρειών, δεν θα υπάρξει ανταλλαγή εταιρικών συμμετοχών με τις θυγατρικές και το μετοχικό κεφάλαιο της δεν θα μεταβληθεί. Επιπλέον η Wind δεν υποχρεούται να προβεί σε έκδοση νέων μετοχών ενώ οι μετοχές των θυγατρικών που θα απορροφηθούν θα ακυρωθούν με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία.

Η νέα εταιρεία θα ξεκινήσει την παροχή ενιαίων πακέτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ίντερνετ και συνδρομητικής τηλεόρασης και μετά την ενοποίηση αναμένεται ότι θα ισχυροποιήσει την θέση της στην τηλεπικοινωνιακή αγορά της Ελλάδας, κατακτώντας την 2η θέση στην αγορά σε κάποιες από τις κατηγορίες υπηρεσιών που προσφέρει.

Η θέση της αναμένεται να ενδυναμωθεί περαιτέρω και μέσα από το νέο επενδυτικό πλάνο που προτίθεται να υλοποιήσει ο νέος ιδιοκτήτης της, η μητρική United Group. Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί η United Group σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 2 δισ. που θα κατευθυνθούν τόσο στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών όσο και στην επέκταση της πέμπτης γενιάς δικτύων, αλλά και στον εμπλουτισμό του τηλεοπτικού περιεχομένου.

Υποστήριξη nova και wind στην Ουκρανία

Τα οικονομικά δεδομένα WIND NOVA

Σημειωτέον ότι βάσει των προσφάτως δημοσιοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων των δύο εταιρειών για τη χρήση του 2021, η Wind είχε συνολικά έσοδα 570,4 εκατ. έναντι 537,4 (αύξηση 6,1%) ενώ η Nova είχε έσοδα 247,5 εκατ. μειωμένα σε σχέση με ένα χρόνο πριν κατά 10,4%.

Οι ζημιές προ φόρων της Wind ανέρχονταν σε 41,3 εκατ. έναντι επίσης ζημιών 32 εκατ. και οι καθαρές ζημιές του 2021 έφτασαν τα 48,23 εκατ., έναντι ζημιών 42,56 εκατ. το 2020. Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Wind ήταν 494,3 εκατ. έναντι 404,6 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα η Nova κατέγραψε στα λειτουργικά της αποτελέσματα (EBITDA) ζημιές 91 εκατ., εξαιτίας κυρίως της απομείωσης υπεραξίας του Ομίλου κατά 82,6 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές προ φόρων έφτασαν τα 163,4 εκατ. έναντι ζημιών 9,2 εκατ. ενώ οι καθαρές ζημιές ανήλθαν σε 153,8 εκατ. έναντι ζημιών 1,2 εκατ. ευρώ.

Στα τέλη του προηγούμενου έτους οι μοναδικοί πελάτες της Nova αιρθμούσαν τους 655.669 (αύξηση 0,3% σε ετήσια βάση) ενώ το σύνολο των συνδρομητών τηλεόρασης έφτασε τους 393.736 πελάτες, καταγράφοντας μείωση 15,1% με την μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στους συνδρομητές χονδρικής (48,4%).

 

Ελλάδα

Ροή ειδήσεων

Share