Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

Κορωνοϊός: Τα 9+1 βήματα για τη σωστή χρήση των κλιματιστικών

Δείτε αναλυτικά!

8 Μαΐου 2020 11:58
Κορωνοϊός: Τα 9+1 βήματα για τη σωστή χρήση των κλιματιστικών
Από Ραφαήλ Αλαγάς

Η χρήση των κλιματιστικών θα μπορούσε να εγκυμονεί κινδύνους για τη μετάδοση του κορωνοϊού και, ασφαλώς, όσο το χρησιμοποιούμε θα χρειαστεί να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα για το πώς να τα χειριστούμε σωστά το καλοκαίρι.

Και αυτό διότι οι κλιματιστικές μονάδες ενδέχεται - υπό προϋποθέσεις- να διευκολύνουν την αερογενή μετάδοση με μηχανικό τρόπο από άτομα που είναι ήδη φορείς. Η εφημερίδα «Τα Νέα» παρουσιάζουν έναν οδηγό με 10 συμβουλές για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των κλιματιστικών και την προστασία ενοίκων και εργαζομένων, ενώ τις δικές του συμβουλές έχει δώσει και ο άλλοτε πρόεδρος ψυκτικών της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά, τα 9+1 βήματα είναι τα εξής:

1. Όλα τα δημόσια κτίρια πρέπει άμεσα να προβούν σε εκπόνηση ολιστικής μελέτης του τρόπου λειτουργίας τους για υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον σε επίπεδο κλιματισμού, θέρμανσης, εξαερισμού και υδραυλικών εγκαταστάσεων.

2. Να ακολουθηθούν αυστηρά οι προγραμματισμένες συντηρήσεις και να διεξαχθούν έκτακτες συντηρήσεις πριν από την καλοκαιρινή λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων σε κτίρια, γραφεία, χώρους εστίασης, λεωφορεία, τρένα, μετρό. Συνίσταται η αναβάθμιση των φίλτρων των υφιστάμενων μονάδων όπου αυτό είναι εφικτό.

3. Στους μικρότερους επαγγελματικούς χώρους, με τοπικές μονάδες κλιματισμού οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα ανανέωσης του αέρα, πρέπει να δοθούν αντίστοιχες ξεχωριστές οδηγίες λειτουργίας, χωρίς να αποτελούν υποκατηγορία των προαναφερομένων.

4. Είναι απολύτως απαραίτητο να επανεξεταστούν άμεσα τα μελλοντικά πρωτόκολλα σχεδιασμού και λειτουργίας των μονάδων θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος των πανδημιών και τον κρίσιμο ρόλο τους κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων.

5. Στα νοσοκομεία που αποτελούν κτιριακές μονάδες υψηλής επικινδυνότητας στη διασπορά ιών, πρέπει να γίνει διαχωρισμός των μέσων κλιματισμού από τις διατάξεις εξαερισμού όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους χώρους ειδικών προδιαγραφών, όπως ΜΕΘ, χειρουργεία κ.α.)

6. Ο ασφαλής αερισμός χώρων με εξωτερικό αέρα, τακτικός αερισμός με παράθυρα.

7. Τις νύχτες και τα Σαββατοκύριακα, να μην απενεργοποιείται ο αερισμός και τα συστήματα να λειτουργούν με χαμηλότερη ταχύτητα για να μην λιμνάζουν μικρόβια.

8. Αλλαγή ρύθμισης από επανακυκλοφορία του αέρα σε 100% εισαγωγή εξαερισμού αέρα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται από την εγκατάσταση. Ο σκοπός είναι να αυξηθεί το ποσοστό του φρέσκου αέρα ανά άτομο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με τη μείωση του προσωπικού και τη διασπορά του σε απόσταση 2-3 μέτρων. Έτσι, αντιστοιχεί μεγαλύτερο ποσοστό φρέσκου αέρα ανά άτομο.

9. Οι τακτικές εργασίες αντικατάστασης και συντήρησης φίλτρων να εκτελούνται με προστασία από τεχνικό προσωπικό και τηρώντας όλα τα μέτρα προφύλαξης (αυστηρά με χρήση μάσκας).

10. Στα σπίτια με air- condition συνίσταται το πλύσιμο των φίλτρων κάθε δύο εβδομάδες (αν χρησιμοποιείται τακτικά το κλιματιστικό).

 

Ειδήσεις

Ροή ειδήσεων

Share