Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

Τι είναι, τελικά, τα Hot Spots; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!

9 Φεβρουαρίου 2016
Τι είναι, τελικά, τα Hot Spots; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!

Χαμός γίνεται τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα με αφορμή τη δημιουργία των λεγόμενων hot spots. Τι είναι όμως αυτά στην πραγματικότητα, καθώς όλοι φαίνονται να αντιδρούν αλλά λίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. Το Athens Magazine σας ενημερώνει για όσα πρέπει να γνωρίζεται σχετικά με το καυτό θέμα της επικαιρότητας!

Τι είναι τα Hot Spots;

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τα hot spots ορίζονται ως αυτοτελής Υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης» (Υ.Π.Υ.Τ). η υπηρεσία αυτή υπάγεται στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιο για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και αποτελείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές. 7 είναι ο συνολικός αριθμός των σημείων καταγραφής που πρόκειται να δημιουργηθούν ή έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα: Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λέρος, Κως, Σχιστό, Διαβατά.

Σε ποιους απευθύνονται αυτές οι υπηρεσίες;

Στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης υποβάλλονται όλοι οι πολίτες τρίτων χωρών και οι ανιθαγενείς που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα.

Τι περιλαμβάνουν αυτές οι διαδικασίες;

Οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης περιλαμβάνουν: α) την πλήρη καταγραφή των προσωπικών στοιχείων τους και τη λήψη και καταχώριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων όσων έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους, β) την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειάς τους, γ) τον ιατρικό τους έλεγχο και την παροχή της τυχόν αναγκαίας περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, δ) την ενημέρωσή τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ιδίως για τη διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας ή για τη διαδικασία υπαγωγής σε πρόγραμμα εθελούσιας επιστροφής, ε) τη μέριμνα για όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ώστε να υπαχθούν στην κατά περίπτωση προβλεπόμενη διαδικασία και να τους παρασχεθεί εξειδικευμένη φροντίδα, στ) την παραπομπή για την εκκίνηση της διαδικασίας εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας για όσους επιθυμούν να υποβάλλουν, ζ) την παραπομπή για την εκκίνηση της διαδικασίας επανεισδοχής ή επιστροφής ή απέλασης για όσους δεν υποβάλλουν ή για όσους απορρίπτεται η αίτηση διεθνούς προστασίας ή για όσους δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί προστασίας από την απέλαση ή την επιστροφή. Στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης υπάγονται και οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς οι οποίοι διαμένουν χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην Ελλάδα και δεν αποδεικνύουν την ιθαγένεια και την ταυτότητά τους με έγγραφο δημόσιας αρχής.

Ποιες ανάγκες των προσφύγων καλύπτουν τα Hot Spots;

Kαθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης ο Διοικητής, και το προσωπικό του Κέντρου ή της Μονάδας μεριμνούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανά περίπτωση, ώστε οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς: α) να τελούν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, β) να διατηρούν την οικογενειακή τους ενότητα, γ) να έχουν πρόσβαση σε επείγουσα υγειονομική περίθαλψη και κάθε απαραίτητη θεραπευτική αγωγή ή ψυχοκοινωνική στήριξη, δ) να τυγχάνουν, εφόσον ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, της κατάλληλης κατά περίπτωση μεταχείρισης, με ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες, ε) να ενημερώνονται επαρκώς για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, στ) να έχουν πρόσβαση σε καθοδήγηση και νομική συμβουλή και συνδρομή σχετικά με την κατάστασή τους, ζ) να διατηρούν επαφή με φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και παρέχουν νομική ή κοινωνική συνδρομή, η) να έχουν δικαίωμα επικοινωνίας με τους συγγενείς και τα οικεία τους πρόσωπα.

Διαβάστε επίσης στο Athens Magazine

Τι τμήματα θα περιλαμβάνουν;

Tα Hot Spots, σύμφωνα με πληροφορίες του Athens Magazine θα περιλαμβάνουν:

- Τμήμα μεταφορών που θα έχει αρμοδιότητα να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα των 24 ωρών για την παραμονή των προσφύγων στο νησί και των 72 ωρών στα κέντρα μετεγκατάστασης

- Τμήμα υγειονομικού το οποίο θα πλαισιώνουν στρατιωτικοί και αστυνομικοί γιατροί. Το τμήμα θα έχει τη δυνατότητα διενέργειας πρόχειρων εξετάσεων των προσφύγων. Στο τμήμα θα υπάρχει ειδικός χώρος για τα παιδιά με ιατρό παιδίατρο και για τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, όπως ψυχολόγων κ.λπ. Στο τμήμα θα γίνεται ειδική καταγραφή.

-Τμήμα υποδομών που θα παρακολουθεί την πορεία κατασκευής τους και θα συντονίζει το έργο των τοπικών εργολάβων. Θα συντρέξουν μονάδες του Μηχανικού και η αρμόδια μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας. Το τμήμα θα φιλοξενεί γραφεία, χώρο ενδιαίτησης κ.λπ. ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των εργαζομένων.

- Τμήμα σίτισης στο οποίο θα διατεθούν 10 κινητά μαγειρεία των Ενόπλων Δυνάμεων και θα διαθέτει το απαιτούμενο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οδηγία της ΕΕ συσσίτιο στους πρόσφυγες. Το τίμημα του συσσιτίου για όλα τα γεύματα ανέρχεται σε 5,72 ευρώ. Για τον πρώτο μήνα η τροφοδοσία θα γίνεται από συγκεκριμένες πιστοποιημένες εταιρείες ενώ θα βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας επιπλέον προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Για πόσο καιρό θα διαμένουν τα άτομα στα Hot Spots

Σκοπός της κυβέρνησης είναι το κάθε άτομο να μένει για λιγότερες από 48 ώρες στα κέντρα υποδοχής και στη συνέχεια να μεταφέρεται. Σύμφωνα όμως με το νομοσχέδιο, ο διοικητής του κάθε κέντρου καταγραφής, θα μπορεί να παρατείνει την παραμονή για όσους δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μέχρι και τις 25 ημέρες.

Το παρακάτω infographic δείχνει την πορεία των εργασιών και της λειτουργίας στα σημεία των Hot Spots

Περισσότερα νέα που πρέπει να διαβάσετε στο Athens Magazine

 

Ειδήσεις

Ροή ειδήσεων

Share