Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

«Βόμβα» στα οικονομικά της Aegean! Έγιναν γνωστά τα νέα

Η ενημέρωση της εταιρείας

5 Αυγούστου 2022 10:34
«Βόμβα» στα οικονομικά της Aegean! Έγιναν γνωστά τα νέα
Από ATHENSMAGAZINE TEAM

Τα νέα έγιναν γνωστά για την Aegean, η οποία για ακόμη μια φορά απέδειξε την πλήρη αξιοπιστία της, κάτι που αφορά φυσικά και το οικονομικό κομμάτι και τις δυνατότητές της σε αυτό.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό, βάσει των υποχρεώσεων του από 28.02.2019 Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 200.000.000 ευρώ, ότι κατόπιν επαναξιολόγησης από την εταιρεία ICAP CRIF Α.Ε., διατηρήθηκε η διαβάθμιση Α, όσον αφορά στην πιστοληπτική της ικανότητα, ενώ το outlook υπό παρακολούθηση (under surveillance) αποσύρθηκε, με την εταιρεία να... σμπαραλιάζει παράλληλα τις υπόλοιπες με μια απόφασή της.

Aegean οικονομική ενημέρωση

Η ανακοίνωση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Η Aegean κατάφερε στο δύσκολο διάστημα της πανδημίας, όπως και αυτό που ακολούθησε στην προσπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα, να διατηρηθεί όρθια και να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, προχωρώντας σε μια σημαντική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η αεροπορική εταιρεία προχωρά σε μετοχικού κεφαλαίου μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής προς συμψηφισμό ζημιών, ώστε να αντέξει τους κραδασμούς που έφεραν οι προαναφερθείσες συνθήκες.

Η εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 07.07.2022 ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό €13.525.065 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από €0,65 σε €0,50 ανά μετοχή, συντελούμενη με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων προς απόσβεση αυτών.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα πέντε εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα Ευρώ (€45.083.550) και διαιρείται σε ενενήντα εκατομμύρια εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες και εκατό (90.167.100) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του Ευρώ (€0,50) η καθεμία.

Aegean οικονομικά

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την υπ’ αρ. πρωτ. 2664914/14.07.2022 απόφασή του ανακοίνωσε ότι την 14.07.2022 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2913477 το από 07.07.2022 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η ως άνω μείωση και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 27ης Ιουλίου 2022 ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 1 η Αυγούστου 2022 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, €0,50 ανά μετοχή.

TAGS
 

Travel

Ροή ειδήσεων

Share